❓ ถาม : Content marketing แบบไหนที่คุณควรใช้พลังงานด้วย
📣 ตอบ : เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทีม The Keenfolks ได้เผยแพร่บทวิเคราะห์ไว้ว่ามี 4 แนวโน้มของ content marketing ที่ควรสนใจ

🔑 1.รูปแบบ content ที่ใช้กันมากที่สุด
รูปแบบ content ที่ใช้กันมากที่สุด คือ video content, written digital content และ image content นักการตลาดใช้เนื้อหาแบบบุคคล (in-person content) เนื้อหาการพิมพ์ที่เป็นการเขียน และ digital content แบบเสียงเท่านั้น
การเลือกประเภท content ที่เหมาะสมทำให้เกิดการมีส่วนร่วมได้สูงสุด หมายถึง การระบุกลุ่มเป้าหมาย (target audience) และการวิจัยอย่างละเอียด บริษัทควรสร้างกลยุทธิ์ที่แข็งแกร่งเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชม ตอบสนองความต้องการและบรรลุเป้าหมายที่กว้างขึ้นของบริษัท เลือกรูปแบบที่จะได้รับการมีส่วนร่วม และสร้างผลกระทบมากที่สุด

🔑 2.เทคโนโลยีการเผยแพร่ content ยอดนิยม
แนวโน้มและเทคโนโลยีการเผยแพร่ content ยอดนิยม คือ ช่องทาง social media และเครื่องมือวิเคราะห์ ซอฟท์แวร์การทำตลาดทางอีเมล์ และเครื่องมือวิเคราะห์ทั่วไป ยังมีช่องทางอื่น ๆ อีกมาก คุณควรเลือกใช้ให้เหมาะกับบริษัทของคุณ

🔑 3.เพิ่มการลงทุนในการทำ content marketing
แบรนด์ต่าง ๆ กำลังลงทุนสร้าง content กันมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา และการเพิ่มขึ้นนี้ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง การใช้ content marketing ทำการโฆษณาสินค้า และบริการ การโฆษณาที่สร้างความแตกต่างให้กับผู้บริโภคด้วยเนื้อหาที่กระชากความรู้สึก มันเป็นลักษณะที่จะได้รับความสนใจมากที่สุด The Keenfolks บอกไว้ว่า การลงทุนในการสร้างเนื้อหาเป็นสิ่งสำคัญ แต่ในความเป็นจริงก็มีการเกิดความล้มเหลวในการลงทุนด้วย เนื่องมาจากการที่คุณไม่มีทรัพยากรที่จำเป็นต่อการแข่งขันเพื่อดึงความสนใจของลูกค้าอย่างเพียงพอ

🔑 4.การเติบโตของ ROI
Content เป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธิ์ที่ให้คุณค่าระยะยาวหลังจากที่มันได้ถูกเผยแพร่ครั้งแรกอีกด้วย จากรายงานแสดงให้เห็นว่าผู้ที่มีความสุขกับ content marketing ไม่ใช่นักการตลาด แต่คือผู้บริโภค ผู้บริโภครับรู้ว่าตนเองเข้าถึงแบรนด์ได้มากขึ้น และเกิดความคิดที่ชื่นชอบเมื่อได้อ่าน content ที่เป็นประโยชน์จากแบรนด์ ยิ่งไปกว่านั้นผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าจากแบรนด์มากขึ้น ส่วนการตลาดรูปแบบอื่น ๆ ได้รับความนิยมน้อยกว่า

Cr : business2community, The Keenfolks
#เครื่องมือ #โซลูชั่น #ธุรกิจ

อีกช่องทางในการติดตาม : https://fb.me/Tools4Biz

เพิ่มเพื่อน