👍🏼 การดึงดูดลูกค้าใหม่เป็นเรื่องที่ดี แต่หลังจากนั้นล่ะ

😀 การรักษาลูกค้าที่มีความภักดี (loyal customers) มีความสำคัญพอๆกับตอนที่เราพยายามเปลี่ยนพวกเขาให้มาเป็นลูกค้าของเรา หรือบางทีมันเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งกว่าเสียอีก

คุณจัดการความต้องการ และเป้าหมายของลูกค้าของคุณอย่างไร เมื่อพวกเขาเติบโตและพัฒนาไปตามกาลเวลา เพื่อส่งเสริมการเชื่อมต่อที่ยั่งยืน

วงจรการจัดการลูกค้า B2B ที่ดี (Customer Lifecycle Management : CLM) นั้น ช่วยให้คุณ และลูกค้าประสบความสำเร็จในระยะยาว อย่างไรก็ตามการเลือกทางออกวิธีการที่ดีที่สุด เพื่อองค์กรของคุณเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพวงจรการจัดการ และเพิ่มความสำเร็จให้มากที่สุด 🚹

💚 การเลือกวิธีจัดการวงจรลูกค้า B2B ที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรของคุณ
ขั้นตอนแรกที่ชัดเจนในการเลือกวิธีทำ B2B CLM คือ การค้นหารายชื่อผู้มุ่งหวังที่ดีที่สุดให้ทั่ว การทำแบบนี้หลายครั้งมันพาคุณออกทะเล คุณอาจหาอะไรไม่เจอเลย ฉะนั้นการค้นหาวิธีที่เหมาะสมกับความต้องการและเป้าหมายทางธุรกิจของคุณที่สุด สิ่งสำคัญ คือ ต้องรู้ว่าฟังก์ชัน และคุณสมบัติใดที่เป็นทางออกที่ดีที่ควรนำมาใช้

การพิจารณา และทบทวนทางเลือก มีดังนี้
🧡 สถาปัตยกรรมข้อมูล (data architecture) : การติดตาม และศึกษาพฤติกรรมลูกค้า คือ งานของ CLM โดยมองหาวิธีที่เป็นแพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูลลูกค้า วิเคราะห์ และแบ่งปันข้อมูลสำคัญได้ง่าย เช่น สิทธิ์ใช้งาน และการใช้ผลิตภัณฑ์ระหว่างทีม และสมาชิกในทีม เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
🧡 สุขภาพลูกค้า (customer health) : หลายวิธีใช้คะแนนสุขภาพ หรือคะแนนผู้สนับสนุนสุทธิ ซึ่งใช้การวัดข้อมูลลูกค้าที่หลากหลาย และจัดระเบียบพวกเขาเป็น 3 กลุ่ม คือ ความสุขลูกค้า แนวทางการปรับปรุง และความการการสนใจในทันทีทันใด ทางออกที่ดีควรให้สิ่งที่มีคุณหาอย่างรวดเร็วที่ฉายภาพว่า อะไรที่อยู่เบื้องหลังคะแนนของลูกค้า จงจำไว้ว่าตัวชี้วัดไม่ได้บอกทุกเรื่อง ขั้นถัดไปศึกษาข้อมูลเชิงลึกที่อยู่ในกลไกสุขภาพอื่น ๆ
🧡 แผนที่การเดินทางลูกค้า (customer journey mapping) : นอกจากการทดสอบความพึงพอใจของลูกค้า มันสำคัญพอกับการที่สามารถรู้ข้อมูลที่ใหญ่กว่าภายในการเดินทางของลูกค้า อะไรคือเรื่องที่ลูกค้ากำลังคิด เป็นเชิงบวก (positive direction) ใช่ไหม วงจรวิธีการจัดการสามารถนำมาช่วยทีมของคุณหาคำตอบของคำถามนี้ และนำไปสู่ความสำเร็จที่มากขึ้นทั้งระยะสั้น และระยะยาว
🧡 การเติบโตที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (customer-centric growth) : ความสำเร็จของ CLM จะส่งผลให้เกิดการเติบโตที่เป็นประโยชน์ร่วมกันสำหรับคุณและลูกค้าของคุณ ดังนั้นวิธีที่เหมาะสมต้องสามารถขยายได้ตามการเติบโตขององค์กร และง่ายต่อการปรับให้เข้ากับกลยุทธิ์ทางธุรกิจ หรือมุ่งเน้นไม่ว่าจะในแบบค่อยเป็นค่อยไป หรือแบบทันทีทันใด

สุดท้าย B2B CLM ที่ดีที่สุดจะเป็นวิธีที่มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะปรับให้เข้ากับเป้าหมายชัดเจน และ KPI ที่ขององค์กรของคุณได้ทั้งปัจจุบัน และอนาคต

💙 การปรับปรุง CLM ด้วย Adaptive CS Technology
+ CLM ที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องใช้แนวทางที่มุ่งเน้นเป้าหมาย พร้อมมี milestone ที่ชัดเจน มุ่งหน้าดำเนินการตามแผนงาน ความสำเร็จของลูกค้ามีบทบาทสำคัญในการกำหนดความสำเร็จโดยรวมขององค์กร B2B ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมนำมาซึ่งความสำเร็จในการปรับปรุง CLM
+ ธุรกิจที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เส้นทางสู่ความสำเร็จของ CLM นั้นอยู่ที่การใช้กลยุทธิ์ให้ความสนใจในการรักษาผลประโยชน์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า การหาวิธีที่เหมาะสมจะช่วยให้ทีมของคุณตอบสนองลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ตามคำพูดที่ว่า ลูกค้ามีความสุข บริษัทก็มีความสุขด้วย

Cr : business2community

#เครื่องมือ #โซลูชั่น #ธุรกิจ

อีกช่องทางในการติดตาม : https://fb.me/Tools4Biz

เพิ่มเพื่อน