สวัสดีค่ะ วันนี้ บริษัท เอบีพีโอ จำกัด ได้นำข่าวสาระไอที-เพื่อความมั่นคง มาฝากกันนะคะ มาติดตามชม กันเลยค่ะ 💫💫💫 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ได้จัดงานแถลงข่าวความร่วมมือกับ บริษัท เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด 💫💫💫 ใน “โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรไซเบอร์” มุ่งเน้นผลักดันให้องค์กร หน่วยงานภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป มีความรู้และเข้าใจ พร้อมรับมือกับภัยคุกคามความปลอดภัยไซเบอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อเหตุการณ์ เพื่อนำไปสู่ความปลอดภัยในทุกภาคส่วนของประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) หรือ National Cyber Security Agency (NCSA) ประกาศความร่วมมือในการได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบความปลอดภัยไซเบอร์ระดับโลก ในการสนับสนุนทางวิชาการ ตาม “โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรไซเบอร์” หนึ่งในวัตถุประสงค์สำคัญในโครงการ Thailand National Cyber Academy ในการสร้างทักษะ ขีดความสามารถ และความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน โดยตั้งเป้าพัฒนาบุคลากร จำนวน 2,250 คน ภายในปี 2565 พลเอก ดร.ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กล่าวว่า “สกมช. เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสำคัญ
💫💫💫 ทางสารสนเทศ ในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ สกมช.มุ่งเน้นในเรื่องของการฝึกอบรมความรู้ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับชาติ ภายใต้โครงการ Thailand National Cyber Academy ในการสร้างบุคคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ไปจนถึงระดับผู้ฝึกสอนและผู้บริหาร ในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จะสามารถรับมือและเข้าใจกับสถานการณ์เมื่อเกิดการโจมตีทางไซเบอร์ พร้อมทั้งเอาตัวรอดจากการโจมตีที่เกิดขึ้นอย่างถูกวิธี”
💫💫💫 “ทั้งนี้ สิ่งที่ สกมช. มองหาก็คือพันธมิตรที่จะเข้ามาสนับสนุนทางด้านวิชาการ ความรู้ด้านต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการอบรมด้วยองค์ความรู้ที่ถูกต้องเป็นสากล รวมถึงความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากการรับมือกับภัยคุกคามใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้ได้เท่าทันต่อสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในโลกปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเป็นฐานความรู้ที่ สกมช. สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในส่วนของนโยบายการสร้างบุคลากรและกำหนดทิศทางในเรื่องการดูแลความปลอดภัยไซเบอร์ในประเทศได้อย่างมีประสิทธิผลต่อไป”
ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับเรา โดยเฉพาะ บริษัทฯ จึงเล็งเห็นถึงประโยชน์สูงสุดในการถ่ายทอดความรู้เหล่านั้น เพื่อเป็นการพัฒนาและสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ๆ ตั้งแต่ความรู้ในระดับพื้นฐานที่ถูกต้อง และสามารถพัฒนาไปจนถึงเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในอนาคตต่อไป เพราะวันนี้เรากำลังเดินหน้าไปสู่ยุคเศรษฐกิจแบบดิจิทัล หนึ่งในกุญแจที่จะพาเศรษฐกิจไทยไปถึงจุดนั้นได้เราต้องมีความรู้ด้านความปลอดภัยไซเบอร์และสามารถเข้าใจและแก้ไขเบื้องต้นเมื่อเกิดการโจมตีได้” สำหรับเนื้อหา สามารถแบ่งออกได้ 3 หลักสูตร ต่อไปนี้ หลักสูตร Build a Strong Security Awareness Program (สำหรับเจ้าหน้าที่ทั่วไป 3 ชั่วโมง และ สำหรับสร้างผู้ฝึกสอน 2 ชั่วโมง) เป็นหลักสูตรพื้นฐานสำหรับเจ้าหน้าที่ในทุกระดับ หลักสูตร Next Gen Information Security Leaders (1 ชั่วโมง) เป็นหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในบทบาทของผู้บริหารงานที่เกี่ยวข้องกับไซเบอร์ในยุคปัจจุบัน
💫💫💫 “การมีเทรนด์ไมโคร เข้ามาเป็นพันธมิตรในการสนับสนุนทางวิชาการ ถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับประเทศไทย ในการพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับบุคคลากรทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมถึงการสร้างความรู้ในระดับมาตรฐานสากลรวมถึงได้รับทราบถึงแนวโน้มและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ เพื่อได้เรียนรู้และเข้าใจในความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเองและภายในองค์กร พร้อมทั้งสามารถเตรียมตั้งรับและแก้ไขสถานการณ์อย่างถูกวิธี” ปิยธิดา อธิบายเสริมว่า “เทรนด์ไมโคร ไม่ใช่เพียงเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย แต่ในมุมมองของเรานั้นคือหนึ่งในธุรกิจที่มีคนไทยทำงานอยู่ การนำเอาประสบการณ์และความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่มาสนับสนุนทางด้านวิชาการ ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งในการตอบแทน สังคมคืนสู่สังคม และถือเป็นการสร้างรากฐานทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพราะเมื่อสังคมมีความรู้พื้นฐานที่ดีย่อมจะสามารถต่อยอดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและซับซ้อนได้ง่ายขึ้นในอนาคต และความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นสิ่งที่เรายินดีและภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการที่สำคัญเช่นนี้”
💫💫💫 ขอแนะนำ
💫💫💫 ผลิตภัณฑ์ One Hello ชุด โกลด์แพลน  และ ONE APP
💫💫💫 สอบถามโทร. : 093-4459659 หรือ แอดไลน์มาที่ไลน์ @ : @914nwnpp
💫💫💫 รายละเอียดของชุดผลิตภัณฑ์ ชมที่ : https://bpo.abpo.co.th/one-hello-3/
💫💫💫 และ https://bpo.abpo.co.th/one-app
และเรามีอีกหลายชุดผลิตภัฑณ์ ค่ะ
💫💫💫 สามารถเข๎าชมกันได๎ที่ในเว็บไซต์ https://bpo.abpo.co.th/ นี้เลยนะค่า
ชมเพจ Facebook ของเราได้ที่ :
💫💫💫 https://web.facebook.com/bpobyabpocompany
💫💫💫 https://web.facebook.com/OneHelloOnCloud
💫💫💫 https://www.facebook.com/ONE-APP-contact-software-ใช้งานง่าย-ระบบการจัดการเยี่ยม-244935300781783
💫💫💫 และเพจ ใน Twitter https://twitter.com/ONEHELLO5
#AppGallery ,เช่า cloud pbx , #เช่า cloud pbx, #Inbound Contact Service ,#Outbound contact service,contact software ,#บริการระบบโทรศัพท์,#Cloud IP-PBX,บริการให้เช่า Cloud PBX,มองหา IP PBX ราคาถูก, Cloud PBX ระบบตู้สาขาโทรศัพท์,ตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) ในรูปแบบ cloud PBX, Cloud PBX, ไทย Cloud PBX,ตู้สาขาโทรศัพท์,ระบบโทรศัพท์ PBX, Cloud,#คลาวน์,#call pbx ผ่าน cloud, tvd broker, tvd broker call center,ais fiber,# bpo, bpo contact center, scg grand, ais fiber นิติบุคคล, bpo คือ, central jd fintech, unicef call center, bpo agent, bpo Bangkok, tvd broker ส่งข้อความ, fintech bpo, clm คือ, fiber x,fiber call, sme cloud pbx,cloud pbx system,ระบบโทร คลาวน์ pbx,call,#call,โทรศัพท์,#โทรศัพท์ฟรี, PBX in the cloud,# Cloud PBX Telephony, Cloud PBX call, Cloud PBX Technology,ซื้อ cloud pbx, cloud pbx ราคาถูก,thai cloud pbx , #HUAWEI, HUAWEI,contractor contact, contact software,#contact,บริการเช่าระบบ call center,บริการเช่าระบบ contact center, application ใด เป็นที่นิยมในการ wfh ในยุค new normal,ip pbx ราคา,cloud pbx call center,สีดึงดูดลูกค้า,วงจรเลือกข้อมูล,ตู้สาขา ip pbx,ระบบตู้สาขา ip pbx,ระบบตู้สาขา cloud pbx, Cloud PBX ราคา,บริการ call center,ระบบ call center ราคา,ระบบ call center ราคาถูก,contact center,ระบบ contact center ราคาถูก , ระบบ contact center,เช่าระบบ cloud pbx   
ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารดีดีจาก CATCH5IT นะค๊า 
แล้วพบกันใหม่ นะคะ

เพิ่มเพื่อน